• Start
  • Wedstrijden
  • Procedure wedstrijdkalender

Procedure samenstellen wedstrijdkalender KNHS Noord Brabant

Voor zowel het Indoor- als het Outdoor- seizoen maken de 9 kringen tijdig (vóór de afgesproken datum in de kring ) een wedstrijdkalender die in hun kring wordt behandeld en akkoord bevonden.

De organiserende verenigingen dienen de wedstrijdplaats waar de wedstrijden worden gereden te vermelden om concurrentie te vermijden, voor het geval dat een wedstrijd in dezelfde discipline in een andere aangrenzende gemeente/ kring verreden wordt. De kringkalenders worden uiterlijk op de door de regio genoemde datum correct aangeleverd bij de regiosecretaris in het door de regio aangeleverde bestand.

Door het secretariaat van de regio worden de 9 kringkalenders samengevoegd tot een Regiokalender. Deze wordt teruggestuurd naar de kringen die 14 dagen de tijd krijgen om te overleggen over concurrerende data/locaties. Vervolgens past het regiosecretariaat de kalender aan, wordt deze vastgesteld door het regiobestuur en doorgestuurd naar de KNHS.

De KNHS keurt slechts vraagprogramma’s goed voor wedstrijden zoals vermeld op de vastgestelde kalender.

Vanaf 1 januari 2010 worden vraagprogramma’s van wedstrijden die niet op de vastgestelde kalender staan door de KNHS rechtstreeks retour gestuurd naar de organiserende verenigingen.

Onderstaande is belangrijk voor organiserende verenigingen:

Indien na definitieve vaststelling van de kalender een organiserende vereniging een wijziging of toevoeging wil doorvoeren of het vraagprogramma retour heeft ontvangen van de KNHS, dient de organiserende vereniging zich eerst te verzekeren van toestemming van de eigen kring via het kringsecretariaat. Vervolgens vraagt de organisatie de naastgelegen kringen om toestemming via de kringsecretariaten. Met een afschrift van deze toestemming kunnen zij zich vervolgens tot hun eigen kringsecretariaat wenden. Het kringsecretariaat zal dan de wijziging/toevoeging aan het regiobestuur melden. Het regiobestuur kan besluiten de wedstrijd alsnog op de kalender te plaatsen.

Wijzigingen en toevoegingen dienen tot een minimum beperkt te worden.

De zomerkalender loopt van 1 april t/m 31 september en de winterkalender loopt van 1 oktober t/m 31 maart.

Dus:

  • Tijdig wedstrijd aanvragen bij de kring
  • Evt. data aanpassen vóór het definitief worden van de kalender
  • Bij wijziging/toevoeging communiceert vereniging met kringsecretariaten
  • Kringsecretariaten communiceren met Regio